Обещаващи Суматри

Поради грубия график на пътуването на Кенет Дейвид през последните няколко седмици, юнският брой на Coffee Review, в който има кафета от Суматра, изостава от графика. Очакваме да публикуваме статията и рецензиите в рамките на седмицата. Съжалявам за закъснението.

Докладите от лабораторията за преглед на кафе за получените проби са много положителни. Получихме някои наистина изключителни суматри. Не би било изненадващо да видите едно или повече кафета с 94 точки да слязат от масата. Прилични и сладки традиционни кафета с мокро олюляване. Уникално-сладка и богата. Някои естествено обработени кафета и няколко напълно измити. Определен напредък в Суматра към развитието на наистина изключителен характер на чашата.

Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese